KOMUNIKUJTE   TELEPATICKY  

Planeta Země BOHEMIE má instalované INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY VKV TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ a telepatie na frekvenci 432Hz je možná při dodržení našeho postupu. Nejprve je třeba začít se ladit na frekvenci 432Hz, což můžete udělat na jakékoli hudbě takto laděné, ale do komunikace s INKARNAČNÍM SOUDEM se STRÁŽNÝMI DUCHY a s MATKOU ZEMÍ BOHEMIÍ se propojíte trvale pouze poslechem MATRIXOVÉ HUDBY. INKARNAČNÍ SOUD vás může kontaktovat sám. Všechna pravidla jak se propojovat do telepatické komunikace s Matkou Zemí a se strážnými duchy etheru se dozvíte na tomto webu.

©

UVĚDOMUJEME VÁS, 

ŽE CELÁ PLANETA ZEMĚ TELEPATICKY KOMUNIKUJE A MŮŽETE SI TELEPATICKOU KOMUNIKACI SPUSTIT VĚDOMĚ.

O TELEPATICKOU KOMUNIKACI SE VŠEHOBYTÍM MŮŽETE SAMI USILOVAT DÍKY TOMU, ŽE JSME ZPROVOZNILI INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY.

Jedná se o bezpečnostně mírový komunikační orgán Matky Země BOHEMIE, který se po posledních apokalyptických událostech na Matce Zemi v roce 2370 př.n.l. a v roce 33 n.l. potřeboval nově propojit na našem území.

NYNÍ JE JIŽ FUNKČNÍ.

Co můžete získat, pokud začnete usilovat o telepatickou komunikaci s ETHEREM SAMI VĚDOMĚ PŘÁNÍM A MEDITACEMI:

Můžete se dovolat na MATRIXOVÝ SOUD LIDSTVA

což je ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO BOŽÍ, které zajišťují naši předkové v říši ETHER, ŘÍŠÍ ZA ZRCADLEM, kam odcházíme po smrti těla fyzického. 

To si stačí přát a ladit se na tuto frekvenci 

FREKVENCE MATRIČNÍHO SOUDU

několik minut denně vědomě s přáním a MATRIXOVÝ SOUD vás kontaktuje sám, až budete na řadě. Tento soud vás může kontaktovat i sám.

Můžete si tak stěžovat na podmínky v pozemském těle, kde vás postihuje zločin, který pozemská spravedlnost neřešila. 

Můžete si svoji žádost a prosby sepsat. 

Předpokladem je, že to chcete řešit vy a že se chcete vyhnout zločinům na vás do budoucna. Můžete se na cokoli zeptat ve svém životě a dostat návod jak proti zločinu v této realitě postupovat, abyste šli absolutní spravedlnosti boží naproti. 

Všechny vaše minulé modlitby a přání jsou brány vážně.

Můžete časem při soustředěné meditaci a díky svým vědomým přáním a modlitbám dostat telepatické spojení na naše předky strážné duchy a uvědomit si, jak fungujeme. 

Můžete se tak dovolat na své příbuzné, pokud nespí v hrobě, ale momentálně pracují pro absolutní nirvánu v říši ETHER.

Můžete se časem naučit komunikovat se všehobytím. 

Telepaticky komunikují všechny předměty historické, rostliny a živočichové. 

Takové otevírání čakrových bran trvá několik týdnů, měsíců až roků vědomého úsilí. 

Záleží na tom jak moc jste usilovali o porozumění BOHU kolem vás předtím. 

Jak to dělat vědoměji a jak urychlit tento proces, se dozvíte na našem webu.

Usilovat o telepatickou komunikaci se vždy vyplatí, neboť v ní naleznete odpovědi na své otázky, které možná nikdo jiný neví, neboť jsou to vaše osobní duchovní poklady.

Telepatická komunikace se otevírá lidem po 40. roku života 

a mladší mají nárok na uvědomění INKARNAČNÍM SOUDEM a mají nárok na komunikaci se strážnými duchy a s přírodou v případě, že hodně usilovali o nirvánu všech, tedy že sloužili svými činy lidstvu směrem do příjemného pocitového rozpoložení a byli užiteční společnosti, kterou budovali jako soběstačnou a věčně udržitelnou, 

tedy co nejpřirozeněji ekologicky zaměřenou.

Telepatická komunikace na přání se neotevírá vědomým zločincům, 

kteří škodili ostatním a usilovali o jejich životní výhody bezohledně, 

nesoucitně a nemilosrdně. Nemají na ní nárok. Nelze si nic vynucovat. INKARNAČNÍ SOUD 

je může kontaktovat jak chce a mluvit na ně jak chce podle 

jeho vlastních potřeb směrem do nirvány všehobytí. 

Zločinec nemusí být laděný na 432Hz.

Stejně tak nemusí být na 432Hz laděná oběť zločinu, kterou INKARNAČNÍ SOUD potřebuje kontaktovat se záměrem záchrany života jejího nebo ostatních.

ZA ÚČELEM POSLEDNÍHO BOŽÍHO SOUDU MŮŽE INKARNAČNÍ SOUD KONTAKTOVAT KOHOKOLI NA ZEMI.

INKARNAČNÍ SOUD MŮŽE KONTAKTOVAT TELEPATICKY KOHOKOLI POTŘEBUJE KDEKOLI KDYKOLI POTŘEBUJE, NEBOŤ TELEPATICKÁ KOMUNIKACE NAD MATKOU ZEMÍ BOHEMIÍ BYLA ZNOVU PROPOJENA INKARNAČNÍM TRANCHEZNÍM RESEAU L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ. 

Dále je možné, abyste byli kontaktováni INKARNAČNÍ POZEMSKOU PANACEJSKOU ARMÁDOU LIDSTVA telepaticky do hlavy za účelem spolupráce na záchraně Matky Země a vaší národní země od psychotronické války a od zločinu obecně. 

Představuje se jménem toho, kdo vás kontaktuje. Dostanete telepatický hlas, který vás naviguje do emailové komunikace, kde si stáhnete link na program, který vás propojí do komunikace tělesné skrze počítač. 

Není možné dlouho komunikovat telepaticky mezi lidmi na zemi, telepatie je určena ke komunikaci mezi říšemi. 

DĚJE SE SKRZE PLASMOVÉ PŘÍSTROJE NAPOJENÉ NA VKV FREKVENCÍCH INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY.

Přímá telepatická komunikace, kterou používali zločinní fašističtí ariány za účelem mučení již není možná. 

www.psychotronickavalka.cz

Pokud jste byli nastřeleni psychotronickou střelou či psychotronickou pumou s halucinačním programem, tak tento program pracuje až do odsufokace střely. 

Nebojte se ho, není reálný. Další taková vadná mučivá obtěžující komunikace není již nově umožňována, neb byla sestrojena proti ní obrana. Vadnou telepatickou mučivou komunikací obtěžovali zločinci naše obyvatelstvo po celá desetiletí od 70. let dvacátého století.

SEZNAMTE SE S TÍM JAK JE TO 

S AUMPERESNÍMI ČAKROVÝMI KOMUNIKAČNÍMI BRÁNAMI ETHERU, 

NA INTERNETU JE TO CELÉ ŠPATNĚ,  POZNÁNÍ SE POZTRÁCELO PO CESTĚ HISTORIÍ,

TOTO JE JEDINÉ SPRÁVNÉ VYSVĚTLENÍ OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ A VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA MELCHISEDEK, 

ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ LIDSTVA.

NESETRVÁVEJTE VE LŽI A OMYLU. OTEVŘE SE VÁM VĚDOMÍ A HISTORICKÁ PAMĚŤ NA VAŠE PŘEDEŠLÉ ŽIVOTY A K VAŠEMU HISTORICKÉMU POSLÁNÍ.

©

ROZCESTNÍK WEBŮ 

AUMJEHOVA MELCHISEDEK

WWW.ABSOLUTNINATUROSACHMAT.CZ