SVĚTELNÁ BRÁNA PROROCKÁ

ČELNÍ ČAKRA

SVĚTELNÁ BRÁNA PROROCKÁ

ČAKRA ČELNÍ

ČAKRA VIZÍ

CADUCEJSKÁ BRÁNA

Tato brána se otevírá pouze dvěma velekněžím - muži a ženě, aby mohli prorokovat budoucnost. Otevírá se jako 3D obraz, vizualizuje budoucnost a potom je nutné všechno na detail, co prorok viděl zapsat. Proroctví jsou na obě strany, jak apokalyptické, tak nirvánské.

©