SVĚTELNÁ BRÁNA SEBEREALIZACE, INDIVIDUÁLNÍHO EGA, ČAKRA SOLAR PLEXUS

ČAKRA VĚDOMÉ DUŠE

©

SVĚTELNÁ BRÁNA SEBEREALIZACE

ČAKRA EGA

ČAKRA SOLAR PLEXUS

VĚDOMÁ KONKRÉTNÍ LÁSKA, KTERÁ TVOŘÍ NIRVÁNU ABSOLUTNÍ.

Jedná se o bránu, která vede do všech vašich individuálních vztahů. 

Jde o to, zda umíte přijímat a dávat lásku, zda si uvědomujete všechny její podoby a vyhledáváte příležitosti jak ji vhodně spravedlivě projevovat ostatním.

Vaše skutky lásky ukazují kolik je ve vás zájmu o blaho ostatních, 

milosrdenství a soucitu, 

moudrosti v dávání, 

schopnosti se vcítit a pomoci tam, kde je to potřeba, 

aby to vedlo k soběstačnosti ostatních ve všech životníh kolobězích.

Vaše duše si hledá mezi bytostmi ty, které milujete vzhledem ke svým historickým kořenům v tělech nejvíce a kterým nejvíce rozumíte.

Rozšířit své srdce vůči ostatním můžeme vždy alespoň dobrým slovem a přáním. 

Nemusí to být velké činy, abychom svým bytím rozšiřovali příjemné spravedlivé hrdé pocity, které jsou životodárné.

Tato brána se otevírá, pokud milujete opravdu. 

MILOVAT SRDCEM JE VĚDĚT PROČ MILUJETE. 

TAKOVÁ LÁSKA NIKDY NEMŮŽE ZMIZET, JE VĚČNÁ. 

MILUJETE, PROTOŽE JSTE UVIDĚLI LÁSKU OPRAVDU A NIKDY NA NI NEMŮŽETE ZAPOMENOUT. 

VĚŘÍTE V LÁSKU V ČLOVĚKU, 

ŽE JI MŮŽE PROJEVOVAT ZNOVU.

MÁTE NA LÁSKU NADĚJI, PROTOŽE VÍTE ŽE EXISTUJE A VŽDYCKY JI LZE VYVOLAT ZNOVA.

V EGU SÍDLÍ VÍRA V DOBRO.

Dobro musí do formujícího se EGA někdo vložit. Člověk se učí nápodobou a vůlí po dobru, které předtím poznal.

Pokud někdo nemá lásku, nepoznal ji a nezatoužil po ní. 

Někdo mu předal zlo a naučil ho zlu. 

Je naší povinností naučit jej dobru, ale vědomě správně. 

Každé zlo má svoji vědomou převýchovu, 

aby z něj nebylo ještě větší zlo.

ZLO NEPŘEVYCHOVÁŠ LÍTOSTÍ.

ZLOČINCE NELITUJ.

LITOVAT MÁ ON.

Přejte lásku všem a zločincům přejte nápravu v souladu s láskou, aby se jí naučili a už nikdy nechtěli žít bez ní a bez jejich vědomé účasti na jejím šíření mezi ostatní.

ZLOČINEC NESMÍ DOSTAT VÍC, NEŽ DÁVÁ, JINAK SE NENAPRAVUJE. NEUSTÁLE SI PAK BERE, CO MU NEPATŘÍ. NEMÁ SOUDNOST, KTEROU HO MUSÍME NAUČIT.

Vezmi si a vrať zpět.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

Jsme závislí na péči. 

Láska se předává jako dar.

LÁSCE SE UČÍME NÁPODOBOU.

Máme se jí učit jeden od druhého i od zvířat. 

Mnoho zvířat projevuje nebývalou velikost lásky ke svým potomkům a partnerům nebo k celému jejich rodu. Přírodu jsme měli především pozorovat  a pečovat o ní a ne ji vyvražďovat a jedovat a sufokovat mikrovlnnou vražednou frekvenční sítí 5G, která je již naštěstí vypnutá a přepnutá na INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ .

Pokud někdo lásku ničil, nemá nárok na to, aby jí dostal. 

Musí si jí zpětně zase vysloužit, aby k němu přišla.

Láska se projevuje také zjevováním pravdy. 

Lásku nejlépe uctíš, když o ní víš co největší množství pravdivých informací, které jí lichotí a těší.

Snaž se poznat ostatní a najdi si na nich vždy něco, co je láskyplné a příjemné duši a to podpoř. 

Každý chce být milován.

LÁSKA NÁS VŠECHNY DRŽÍ POHROMADĚ. 

LÁSKOU JSME BYLI STVOŘENI A POUZE LÁSKA NÁS DOKÁŽE ZBAVIT VEŠKERÉHO ZLOČINU V NAŠEM SVĚTĚ.

LÁSKU CHCE KAŽDÝ, ALE LÁSKA NECHCE KAŽDÉHO.

ZMĚŇ SE TAK, ABY SI TĚ LÁSKA VŽDYCKY NAŠLA A ZŮSTALA   S TEBOU NAVŽDY.

Srdce je sídlem duše, která je vědomá. 
Někdy se jí říká srdeční duše. 
VĚDOMÁ DUŠE USILUJE O NIRVÁNU ABSOLUTNÍ PRO VŠECHNY VE VŠECH VZTAZÍCH MÁ TO JAKO ŽIVOTNÍ ZÁMĚR.
Duše se formuje nově v každém životním příběhu, ale má historické tělo, neboť jsme cyklický druh kosmického dragodona, který se vyvíjí v mnoha tělech, reinkarnujeme se. 
Od určitého období po 40. roku života je nám dáno, abychom na meditacích nahlédli do svého historického těla. Můžeme se tak o sobě hodně dozvědět. K tomu potřebujeme ladění těla na 432hz za pomoci matrixové hudby a čas od času halucinogenní cannabisu. Tu musíme zlegalizovat a dát do státních služeb. 
Není možné procházet všemi bránami etheru bez cannabisy.
NIKDO NEMÁ PRÁVO DRUHÝM ZNEMOŽŇOVAT POUŽÍVÁNÍ CANNABISY JAK PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, TAK PRO ÚČELY MEDITAČNÍ A K VYZVEDNUTÍ JEHO NEBESKÝCH POKLADŮ, KTERÉ SI NASHROMÁŽDIL SVÝM ÚSILÍM PO NIRVÁNĚ.
Přej si rozumět své duši, abys objevil svoje absolutní historické poslání v BOŽÍM TĚLE. 
Každý má svoje absolutní postavení v matrixu, ke kterému má dospět.
Tvoje srdce se nejlépe otevře a uvědomí si svoji duši, když potkáš osoby, které tě budou opravdu milovat a budou se ti snažit rozumět. Přej si je potkat co nejdříve. 
Modli se o setkání se svými karmickými přáteli tvé srdeční duše. 
Máš s nimi společné úkoly, které tě budou nejvíce v životě těšit.

BRZLÍK
Za normálních okolností, pokud by s člověkem bylo správně zacházeno, jeho brzlík by nikdy nezakrněl, ale produkoval by buňky první linie imunitní odpovědi těla
Měli bychom dokonalou imunitu slizniční i celkovou. 
Brzlík krní nesprávným nespravedlivým zacházením s naší srdeční duší a mají na něj negativní vliv všechna vadná zacházení s naším EGEM v dětství a dospívání: 
tělesné tresty, 
řvaní a hanění, 
vyhrožování, 
ponižování, 
tresty, které nám přinášejí pocity nespravedlivého zacházení a vzteku, 
šikana, 
nespravedlivá obviňování, 
sexuální ponížení nebo znásilnění, 
úrazy, které způsobily bolesti a nebyly správně odtraumatizované, 
vadné vztahy celkově, 
pocity osamění, 
opuštěnosti, 
tělesné násilí na naši bytost. 
Pokud brzlík zakrní, je neobnovitelný. 
Část jeho tkáně stále funguje, ale čím je jí méně, tím horší máme celkové imunitní reakce. Dosytit brzlík nelze, ale lze dosystit EGO a duši srdeční láskou, péčí a zájmem a snahou o očistu bytosti od zločinu na ní.
©