SVĚTELNÁ ZLATÁ BRÁNA HADÍ A DRAČÍ SÍLY, SEXUÁLNÍ ROMANTICKÁ ČAKRA.

BRÁNA K HADÍ A DRAČÍ SÍLE V ABSOLUTNÍM DUÁLNÍM PÁRU A K HADÍ SÍLE V MILENECKÉM PÁRU I TANTRAVELMISTROVSKÉM PÁRU.

©

SVĚTELNÁ ZLATÁ BRÁNA

BRÁNA HADÍ A DRAČÍ SÍLY

SEXUÁLNÍ ROMANTICKÁ ČAKRA

SÍDLO MAGNETICKÉ MÍŠNÍ DUŠE

SÍDLÍ V DOLNÍCH SEXUÁLNÍCH ORGÁNECH A V CADUCEJSKÉ OSE (V MÍŠE) A VE VŠECH MAGNETICKÝCH ORGÁNECH

Abyste si aktivovali sexuální romantickou čakru a otevřeli si bránu hadí a dračí síle, musíte si udělat pořádek ve vztazích.

MUSÍTE SI TAKÉ AKTIVOVAT CELÉ SVOJE MAGENTICKÉ TĚLO.

To jde nejlépe tak, že si nyní nastudujete TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, které se týká pravidel sexuality L'MORTE. 

Pravidla se budou neustále rozšiřovat pro vás až do úplného předání TAJEMSTVÍ, které se formovalo po celou historii lidstva. 

Sexualita lidská se vyvíjela evolučně nejprve ve všech tělech inkarnačních a potom od počátku Avatarského lidského rodu před více jak 12.020 lety ve všech vztazích.

Na počátku se lidé rozmnožovali vajíčky z BODHÍVY AILAVYOU, muži všichni do počtu 144.000 s ní měli sexuální kontakt. Ženy se rodily až po 3000 letech z vajíček a byly živorodé. Lidé se mísili za účelem vzniku jednotlivých rodů a národů a země telepaticky komunikovala kamkoli šli, takže jazyky vznikaly spontánně tím jak lidé Matce Země a její řeči rozuměli. Každý slova slyšel jinak, neboť měl jinou anatomii hlavy a celkovou a telepatická komunikace je velice málo slyšitelná. Lidé si zapisovali zvuky foneticky a obrázkově a jazyky a písmo vznikaly přirozeně evolučně spontánně.

Sexualita neměla na počátku kromě pravidla NENÁSILÍ a ŽÁDNÝ ÚVAZ NAPEVNO a  ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY žádná jiná pravidla. Nebyla pravidla ani pro rození dětí, které vychovávali společně dohromady ve všech rodech. Muži měli norrmálně mnoho žen, aby se rody rozmnožovaly rychle.

Byly dvě strany, jedna se formovala jako nirvánská a druhá byla násilná, poškozená jedem, kterou druhá strana měla vyučovat mentálně. Násilná strana kradla druhé nirvánské straně děti i ženy a zotročovala je a nechtěla si budovat svoje příbytky a hospodaření vlastníma rukama, kradla a podváděla a zneužívala. Svět se rodil jako zlo proti dobru, násilí proti nenásilí a tím se stavěla vědecko technotká civilizace.

V průběhu historie se prokázalo, že člověk chce žít v určitém období v páru absolutním duálním, ale že má také touhu po mileneckých vztazích a že se rodí tantravelmistři v určitém období, kdy muži nesprávně zacházejí se ženami a je mnoho žen sexuálně zneužívaných, které potřebují zachránit. Lidská sexualita je proto velice rozmanitá. 

DĚTI MAJÍ VYRŮSTAT V RODINĚ ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PÁRU.

ČLOVĚK MÁ KAŽDÝ 25 ABSOLUTNÍCH DUÁLNÍCH SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ VE VŠECH ŘÍŠÍCH. 

MÁ JE OBJEVIT. MŮŽE JICH BÝT V TOMTO TĚLE NĚKOLIK A MŮŽETE JE TUDÍŽ VYSTŘÍDAT V PRŮBĚHU LET V JEDNOM TĚLE. NEUSTÁLE SE PAK K SOBĚ VRACÍTE JAK PUTUJETE NIRVÁNSKÝM MATRIXEM DÁLE JAKO NESMRTELNÍ DUCHOVÉ BOŽÍ.

TRINITY MELCHISEDEK MAJÍ VZHLEDEM K VÝVOJI JEJICH RODU A SEXUALITY VÍCE SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ. 

O SEXUALITĚ TRINITY MELCHISEDEK SE NEMLUVÍ.

Přinášíme vám INKARNAČNÍ PRAVIDLA, která se nyní zakódovala do božích mlýnů, ABYSTE NEZTRÁCELI ŽIVOT A PERSPEKTIVU VE SPOLEČNOSTI NIRVÁNSKÉ, KTEROU VĚDOMĚ TVOŘÍME.

WWW.INKARNACNISEXUALITA.CZ