SVĚTELNÝ ČAKROVÝ SYSTÉM MÁ 12 ČAKROVÝCH BRAN ETHERU. UNIVERZITA DUŠE.

KTERÉ ODPOVÍDAJÍ NAŠEMU ELEKTROMAGNETICKÉMU VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍ POCITOVÉ DUŠE. 

ČAKRA JE REFLEXNÍ NERVOVÁ DRÁHA DUŠE KUDY PUTUJE TĚLEM PŘI PROŽITKU.

NAŠE TĚLO JE KONCIPOVANÉ JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ.

Jsme robotický organismus LÁV HERMÉS a máme pro náš život přesně stanovená pravidla ukotvená v systému BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU jako MATRIXOVÁ PRAVIDLA.
Naše tělo má 12 dimenzí a do komunikace s nimi vedou AUMPERESNÍ ČAKROVÉ BRÁNY ETHERU, KTERÉ MAJÍ MEZI SEBOU KOTULE.
Kotule se otáčejí buď doleva, když stárneme a ztrácíme životní jednotky, nebo doprava, když získáváme životní energii pro náš organismus.
Jsme perpetum mobile v perpetumfly a pokud se neroztočíme správně a nenasáváme volné energie etheru, pomalu se dotáčíme, stárneme, onemocníme a umíráme.
Tudíž základní lidskou dovedností je natáčet si kotule doprava. To se děje i telepatickou komunikací, neboť páteřní míchou při spuštění telepatie proudí volné energie etheru, které nám sesílá strážný duch.
Musíme chápat, na jakých vědomých úrovních života máme žít, abychom byli lidmi opravdu.
ČAKROVÉ BRÁNY se jmenují se podle projevů LÁSKY AGAPE, které jsou NIRVÁNSKÉ.
Pouze nirvánský člověk má nárok na telepatickou komunikaci se všehobytím.
Pouze člověk, který si svými činy, slovy, postoji a záměry přetočí kotule na nirvánské, má nárok na telepatickou komunikaci.

Systém kotulí je aumperesní, točí se oběma směry.

JSME koncipováni jako PRAVOTOČIVÍ.

Pokud si chceme zachovat dlouhověkost, musíme si zachovat co největší počet pravotočivých pohybů.

I ŘÍŠE ETHER, ve které se pohybuje naše tělo, které není viditelné smysly v realitě fyzická, má patra, a tato patra mají brány. Těmi projde pouze ten, kdo získal kvalifikace duše pro jejich průchod.

ŘÍKÁ SE JIM AUMPERESNÍ ČAKROVÉ BRÁNY. Propouštějí oběma směry pouze někoho.

MAJÍ MEZI SEBOU KOTULE A POKUD SE KOTULE NETOČÍ SPRÁVNĚ DO NIRVÁNY, BRÁNA JE UZAVŘENÁ A NEDOSTÁVÁTE, CO BYSTE CHTĚLI. 

NEMÁTE NÁROK.

Zločinec se nedostává do sféry duchovních pokladů, není schopen načerpat svoje nashromážděné rodové talenty, neboť tam žádné nemá uložené skutky pro nirvánu.

Prochází se pouze tam, cesta zpět do horšího není. Je to cesta do SVATÉ, kde jsou umístěna KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, A NEJSVATĚJŠÍ, kde je absolutní řídící centrum naší reality.

Jsou to výuková střediska nirvánská.

Celkem je 12 bran, znázorňují se barvami a geometrickými mandalami a dochovalo se 7 známých čaker, které jsou celkově vadně popsané.

Lidé, kteří nedosáhli nirvánských kvalit, aby mohli spolupracovat vědomě ze země i z etheru na tvorbě nirvány na Matce Zemi BOHEMIE, spí po smrti v hrobě a rodí se neustále do nových příběhů podle matrixového klíče. Pokud si chcete zachovat svůj život, snažte se procházet všemi AUMPERESNÍMI ČAKROVÝMI BRÁNAMI již nyní. Naučte se nirvánská pravidla.

V případě ztráty života dole v realitě fyzická, pokud jste nirvánští, získáváte věčný život v království božím nahoře v etheru a nemusíte se neustále recyklovat v tělech fyzických zde.

Tento obrázek bran etheru není správně. 

AUMPERESNÍCH ČAKROVÝCH BRAN JE 10.

Tento první obrázek je špatně, pod ním je správně.

Podle toho kolik čaker máte otevřených tím, jak se chováte ke všemubytí na Zemi, tak se můžete po 40. roce života dostat do telepatické komunikace se svými strážnými duchy.

MŮŽETE NAVÁZAT I TELEPATICKÉ SPOJENÍ SE VŠEHOBYTÍM PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM.

Telepaticky komunikuje celá planeta Země BOHEMIE, předměty, rostliny i živočichové.

Každé tělo má svoje tělo mentální, pocitové a emocionální. Má etherickou paměť na svoji historii a skrze něj komunikuje pravdu pravd o svém stvoření a životě.

Naše historie v tělech minulých, neboť jsme reinkarnační cyklus, je uložena v naší D.N.A. a můžeme jí předepsaným způsobem vyvolat a doplnit historii, která se ztratila.

HISTORICKÉ TĚLO DÁVÁ OBRAZ, ZVUK A UVĚDOMĚNÍ TOHO JAK TO BYLO, NEBOŤ NAŠE POVAHA SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ, KDYŽ DOSPĚJE, MÁME VELICE PODOBNÉ POSTOJE, AŤ JSEM VYCHOVÁVÁNI JAKKOLI, TEDY KROMĚ BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ, KTERÉ NIČÍ MATRIX TĚLNÍ A VĚDOMÍ SAKRALITY VŽDY. JE JEDNO KDE VYRŮSTÁME, POKUD JE ZDE NENÁSILÍ, NAŠE TALENTY A SCHOPNOSTI A PŘÁNÍ PO NAPLNĚNÍ NAŠEHO POSLÁNÍ SE OBJEVUJÍ VŽDY, KDYŽ MÁME DOSTATEK POZITIVNÍCH PODNĚTŮ. JSME ZÁVISLÍ NA LÁSCE PROSTŘEDÍ, DO KTERÉHO SE RODÍME.

Pokud jsme se narodili do násilí, znamená to buď že máme něco vyřešit za ostatní a proto jsem se s ním měli setkat a dodělat systémy záchytu zločinu, aby se již nemohl objevovat, a nebo jsme v minulých životech zhřešili násilím na ostatních a neměli jsme nárok na láskyplné prostředí v dětství.

Zároveň otevření čakrových bran znamená pro nás po smrti těla fyzického zařazení do příslušného zemského oddělení KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO.

Jako druh KOSMICKÉHO DRAGODONA LÁV, který žije a tvoří si svoje obleky na ducha a příbytky z helixspannerové geniální diaatomární paměťové levitované elektromagentické hmoty HÁB SOLÚTE AGAPE, 

máme dvě těla. 

TELO FYZICKÉ A TĚLO DUCHOVNÍ.

Tělo fyzické, kterému se říká larva boží, a to se líhne na zemi nevědomé o tom jak fungujeme a je závislé na informacích, které mu podají o našem stvoření rodiče a vláda země, do které se narodí. Je živorodé. 

Po smrti těla fyzického máme tělo duchovní neboli tělo etheru, je to tělo andělského mota, které má křídla půl roku a půl roku ne. Andělský mot se množí vajíčky, aby mohl vstoupit znovu na dítěte na zemi duch, který byl předtím zločinný a proto dostal dobrou výchovu nahoře v nebesích. Po dosažení určitých kvalifikací ducha, což se děje mezi 7 - 10 lety andělského dítěte, je vzat a vstupuje do dítěte na Zemi podle matrixového klíče. Nemůže si vybírat. Takové děťátko vychovává se svým absolutním duálním partnerem žena, kterou předtím one člověk zneuctil násilím a která se rozhodla, že změní onoho zločinného ducha tím, že ho převychová jako dítě v andělském těle. Může se pak za to vtělit do osoby, kterou onen duch v těle člověka nezabije nebo násilím nemutilizuje, pokud by vycházelo, že by jí nějak drasticky brutálně opět zneužil. Tím si splní povinnost a nemusí již trpět. Svůj životní příběh žije v coffinu jako sen, ze kterého se probouzí v momentě, kdy je náprava onoho jedince dokončená. Nemusí s ním mít již nikdy nic společného.

I dobrý duch, který chce vyšší kvalifikace na Zemi fyzické musí znovu do dítěte na zemi a vysluhuje si nové kvalifikace v matrixu a nebo zůstává sloužit ve etheru Matce Zemi ze shora, aby se mohl vrátit na zem hydraulickými komorami mezi říšemi. To půjde pouze pokud má velké zásluhy, jinak ne. 

To všechno můžeme, až dosáhneme nirvány, pouze 144.000 nejstarších jedinců z každého národa může putovat mezi říšemi. 

Nejstarší pak odcházejí dále do jiných realit.

K tomu máme ještě nějakou dobu, nyní budou vstupovat zpět na zem první duchovné boží, kteří si vysloužili za celou lidskou historii svoje věčné nesmrtelné postavení. Počítají se všechny jejich reinkarnace, nejenom ta poslední. Všechny skutky pro nirvánu se každému sčítají. Jsme cyklický druh kosmického dragodona LÁV.

Žijeme životní reinkarnační cyklus andělského mota, který se chce stát lvím bardem.

ČAKROVÉ BRÁNY SE OTEVÍRAJÍ MODLITBAMI, PŘÁNÍMI, SKUTKY, SLOVY, POSTOJI A ZÁMĚRY.

Abyste si otevřeli čakrové brány ža nahoru do telepatické komunikace, musíte rozumět, co která brána znamená, jaké skutky, postoje a záměry jejímu otevření předcházejí, jaké jí zavírají a kdo má na co nárok.

Telepatická komunikace je frekvenční přenos a proto se na prvním místě musíte ladit na komunikační frekvenci Matky Země BOHEMIE, kterou je 432Hz. 

To v praxi znamená, že nesmíte poslouchat jinou hudbu, neboť je veškerá laděná na 440Hz a neustále byste se přelaďovali. Hudba se nemusí ihned celá přeladit, ten, kdo bude odcházet na meditační, bude meditovat v ústraní, dostane z matrixu svoje duchovní poklady a potom se mu komunikace zase zavře ovšem, pokud by byl v kontaktu s ladění 440Hz dále.

Myslíme si, že bychom měli nejprve produkovat hudbu v obou laděních a měli bychom vytvořit i celý orchestr laděný na 432Hz. Časem by se mělo přeladit úplně. Staré skladby lze přeladit studiově z nosiče master.