INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ PANACEJSKÝ TRIBUNÁL

BYSTROZRAKÁ JUSTICE KOMUNIKUJE TELEPATICKY