SVĚTELNÁ BRÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE, ČAKRA KOŘENOVÁ JANGOVÁ

ČAKRA ČERNÉ ENERGIE TMY, ZE KTERÉ JSME POVSTALI, SE UMÍSŤUJE POD NOHY DO VOLNÉHO PROSTORU.

SVĚTELNÁ ČAKRA HÁBSOLÚTE AGAPE

ČAKRA TMY JANG

KOŘENOVÁ ČAKRA

Znázorňuje se pod nohami kruhovou černou barvou.

Symbolizuje ELEKTROMAGNETICKOU HELIXSPANNEROVOU DIAATOMÁRNÍ GENIÁLNÍ PAMĚŤOVOU HMOTU HÁBSOLÚTE AGAPE

a její aumperesní černou energii.

Symbolizuje černé energie chaosu, šaríi, nespravedlnosti a násilí, ze kterých jsme povstali jako kosmičtí kosmodonští dragodoni AUMJEHOVA reality LÁV HERMÉS.

Symbolizuje volné energie etheru, které můžeme načerpat, pokud víme jak. Nejprve se musíme na meditacích ladit na frekvenci Matky Země 432Hz Hymnou Nirvány.

Pokud chcete v interiérech nebo exteriérech či na oblečení a doplňcích používat černou barvu, existují na to stragérská pravidla, neboť černá barva při neodborném používání bere život a pokud ji chcete použít léčivým způsobem, musíte ji používat správně.

ymbolem aumperesního systému je JINK & JANG.

Všimněte si, že používáme K na konci slova JINK. Takto je to správně. K se po cestě historií vytratilo a je potřeba ho do slova JINK vrátit.

Symbol JINk a JANG je symbol všech protikladů v naší dualitě, které nás spoluvytvářely, přičemž některé JINK nebo JANG jsme vyhodnotili jako nesprávně a zařadili jsme je do kategorie zločin. Patří do MUZEÍ ZLA, které budeme budovat.

Nyní se seznamte s použitím černé barvy, aby vás léčila, a s použitím symbolu JINK & JANG.

Černá barva je do interiéru doplňková a mělo by se zachovat její množství v místnosti, které by nemělo přesahovat 10% celé plochy. Jinak působí depresívně a shazuje náladu o jeden stupeň dolů automaticky již pouhým vstupem do místnosti.

ČERNÝ NÁBYTEK ZAKAZUJEME VYRÁBĚT.

Pokud máte černý nábytek, pokuste se černou barvu zakrýt, například na stole, ubrusem jiné barvy. Ojedinělý černý kus nábytku nevadí, ale musí se umístit do středu místnosti, tedy může to být například stůl. na stěnách potom ovšem musí být například obrázky v černých rámech a nesmí jich být moc. Vnitřky obrázků musí být světlé, musí v nich být bílá do kontrastu.

©

Celou pravdu o tom jak se tvoříme, najdete na stránkách

https://www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/