SVĚTELNÁ BRÁNA INDIVIDUÁLNÍCH TALENTŮ, BRÁNA HISTORICKÉ PAMĚTI, BŘIŠNÍ ČAKRA

ČAKRA UKOTVENÍ VE VŠECH VZTAZÍCH

©

SVĚTELNÁ BRÁNA K INDIVIDUÁLNÍM TALENTŮM

BŘIŠNÍ ČAKRA

SÍDLO BŘIŠNÍ DUŠE

Sídlí v břiše pod pupíkem a okolo něj.

ČAKRA NEJISTOTY A JISTOTY, NEZRALOSTI A ZRALOSTI, NEROZHODNOSTI A ROZHODNOSTI, NECHOPNOSTI A SCHOPNOSTI.

ČAKRA OSOBNÍHO ROZVOJE.

ČAKRA UKOTVENÍ.

Pokud si chcete otevřít třetí čakrovou bránu, musíte se nejprve sami definovat co přesně chcete a uvědomit si sami sebe jací jste, co umíte. 

OTEVŘENÍ TÉTO BRÁNY JE SILNĚ VÁZÁNO NA PROSTŘEDÍ, DO KTERÉHO JSTE SE NARODILI. JAK JE SPOLEČNOST SCHOPNÁ A OCHOTNÁ UMOŽNIT VÁM OSOBNÍ ROZVOJ.

Proto se také nejvíce negativních emocí ohledně zacházení v sámi kumuluje v břišní čakře. Hněv se projektuje jako žlučové metabolity, nedostat péče a zájmu jako oslabení distribuce cukru v těle, strach a nejistoto ve vztazích se projevuje jako různé trávící potíže.

OTEVÍRÁNÍ VĚDOMÍ BŘIŠNÍ DUŠE TRVÁ. DUŠE SI MUSÍ UĚDOMIT JAKÉ JEDNÁNÍ HODLÁ TOLEROVAT A JAKÉ BUDE POTÍRAT JAKO ZLOČINNÉ. 

BŘIŠNÍ DUŠE JE VAŠE ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST BOŽÍ.

Nejprve musíte mít ve společnosti zážitky osobní, abyste jí pochopili a mohli jste jí hodnotit a napravovat v případě potřeby.

Člověk není schopen otevřít si tuto bránu většinou dříve než po 40. roku života, aby se dostal dále výše čakrovými branami až do telepatické komunikace se svými strážnými duchy. 

Telepaticky komunikovat s rostlinami a živočichy může dříve, i dítě, které se snaží jim porozumět.

TATO ČAKRA SOUVISÍ S VAŠÍ VŮLÍ, S VAŠÍ ODVAHOU, SVOBODOU, KREATIVITOU, SEBEVYJÁDŘENÍM, S POSTOJI VE VŠECH VZTAZÍCH, S VAŠIMI ŽIVOTNÍMI ZÁSADAMI, MENTÁLNÍMI VZORCI, KTERÝMI SE ŘÍDÍTE, S VAŠIMI ŽIVOTNÍMI PLÁNY.

Musíte se zbavit veškeré pýchy a být příjemně spravedlivě hrdí na sebe. 

Musíte chtít rozumět ostatním a prokazovat jim péči a zájem, které jsou vyjádření lásky boží ve vás k nim. Musíte si uvědomovat jejich hodnotu tím, že je dobře vědomě poznáte a naučíte se v nich číst. 

O TO SE MODLETE, ABYSTE TO UMĚLI. TO DĚLÁ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM.

SKRZE LÁSKU STÁVÁME SE NESMRTELNÝMI.

Abyste byli hrdí na sebe a otevírala se vám další brána srdce, musíte mít za sebou vědomé skutky pro absolutní nirvánu vztahů. 

MUSÍTE CHTÍT PROSPÍVAT OSTATNÍM.

MUSÍTE SE O TO MODLIT, ABYSTE CHTĚLI A ABYSTE DOSTÁVALI PŘÍLEŽITOST PO UŽITEČNOSTI VŮČI OSTATNÍM, KTERÁ TĚŠÍ VÁS I JE.

Váš životní záměr musí být budovat nirvánu absolutno, tedy pro úplně všecky.

nikoho nesmíte vynechávat z lásky. 

LÁSKA NEUBLIŽUJE.

LÁSKA VYCHOVÁVÁ A POUŽÍVÁ K TOMU VŠECHNY SPRAVEDLIVÉ PROSTŘEDKY.

NENÍ NESPRAVEDLIVÁ.

USILUJTE O ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST PŘI POSUZOVÁNÍ DRUHÝCH I SEBE.

POKUD JSTE V MINULOSTI PÁCHALI NĚJAKÉ HŘÍCHY = NESPRAVEDLNOSTI NA OSTATNÍCH, MUSÍTE SE OČISTIT 

POKÁNÍM = SEBEZPYTOVÁNÍM V SRDCI, SOUCITEM  A MILOSRDENSTTVÍM S VAŠÍ OBĚTÍ A MUSÍTE USILOVAT O POCITOVOU NÁPRAVU VAŠÍ UVĚDOMĚLÉ VINY.

MUSÍTE MÍT SOUCIT SE VŠÍ BOLESTÍ KAŽDÉ BYTOSTI.

POKUD JI NEMÁTE, PROSTE A BUDE VÁM DÁNO. 

MODLETE SE O ZÁCHRANU VAŠÍ SRDEČNÍ DUŠE, KTERÁ JE VAŠÍM EGEM NA JEŠTĚ HLUBŠÍ ÚROVNI. 

JE TO VAŠE VŠEHOBYTÍ, KTERÉ V SOBĚ MÁTE. 

VAŠE TĚLESNÁ POCITOVÁ MIKROFLÓRA, SE KTEROU JSTE POVINOVÁNI NAVÁZAT TELEPATICKÉ SPOJENÍ A ROZUMĚT JÍ, CO POTŘEBUJE OPRAVDU, ABY BYLA ŠŤASTNÁ. NESMÍTE JI IGNOROVAT, NESMÍTE DO NÍ STŘÍLET FAULFREKVENCE, NESMÍTE K NÍ BÝT NESPRAVEDLIVÍ A MUSÍTE DBÁT VĚDOMĚ O SAKRALITU SVÝCH POCITŮ, TEDY NIKDY NELHAT, VYJADŘOVAT SE PŘESNĚ.

LHANÍM UMÍRÁTE A TRPÍTE, A TO VŽDY.

Musíte se uvést do souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM.

Ten přichází teprve nyní. 

Všechny jeho části najdete postupně na našich webových stránkách TRINITY MELCHISEDEK.

U této čakry se často mylně uvádí, že se jedná o čakru EGA, není to pravda. 

EGO sídlí pod hrudné kostí v srdci.

Břišní duše je něco jiného. Břišní duše kumuluje veškeré správné i nesprávné jednání s vámi v průběhu celého života a buduje se tím vaše povaha, odvaha, vůle, víra a naděje v dobro.

EGO JE DUCHOVNĚ MENTÁLNĚ MORÁLNĚ OBAL SRDCE I JEHO VNITŘEK POD HRUDNÍ KOSTÍ, KDE SE SHROMAŽĎUJE VŠECHNO O VAŠEM MORÁLNÍM JEDNÁNÍ, A V NĚM JE POHYBLIVÁ POCITOVÁ SRDEČNÍ DUŠE.

Pokud lžete a podvádíte, duše v egu zavrdne a duše se nemůže pohybovat. Jste pak v hrožení srdečního infarktu. Jelikož jsme velice dlouhověký druh a máme žít i v této technické civilizaci průměrně kolem 200 - 250 roků, pokud lidé umírají dříve, je jasné, že se k sobě nechovají správně.

MODLETE SE, ABY VAŠE SRDCE NEZTVRDLO LŽÍ, ZATVRZELOSTÍ V PŘIZNÁNÍ VINY, NESPRAVEDLIVÝMI ÚTOKY NA VAŠI OSOBNOST A ŠOKEM A STRACHEM Z NÁSILÍ VŠEHO DRUHU, TEDY ZLOČINEM NA VÁS.

PŘEJTE SI SVÉ SRDCE ROZMRAZIT PRAVDOU PRAVD O VÁS A  O SVĚTĚ, VE KTERÉM SE NACHÁZÍTE A O BOHU, V JEHOŽ TĚLE ŽIJETE. O BOZÍCH ABSOLUTNO, KTEŘÍ JSOU JEHO SOUČÁSTÍ A MILUJÍ VÁS TAKOVÉ JACÍ JSTE A CHTĚJÍ VÁS VŽDY ZĚMNIT NA ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÉ, NEBOŤ VĚDÍ, ŽE V NIRVÁNSKÉM POCITU ABSOLUTNO BUDETE NEJVÍCE ŠŤASTNÍ SE VŠEMI OKOLO VÁS I VE VÁS.

©