SVĚTELNÁ ZEMSKÁ ČAKRA BRÁNA K MATCE ZEMI

BRÁNA K TELEPATICKÉ KOMUNIKACI S HISTORICKÝMI ARTEFAKTY A SE ŽIVLY

SVĚTELNÁ ZEMSKÁ ČAKRA

ČAKRA NOHOU

BRÁNA K TELEPATICKÉ KOMUNIKACI SE ŽIVLY A HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI


Slovem AUM se zdravily živly, skály, kamenné budovy, rostliny, se kterými se přicházelo telepaticky komunikovat.

Lidé se jim hluboce klaněli až k zemi a prosili je, modlili se k nim, aby jim vyjevili jejich Tajemství Svatého Grálu.

Zvířátka se mazlila a dělalo se jim blaho, aby promluvila.

Dávaly se jim dary v podobě jídla, pozornosti, mazlení a zázemí.

Nikdy se neodmítala a nekárala nepříjemně ve zlém.

MÚ LÚDHÁRA říkali těm rostlinám a živočichům, se kterými se jim již podařilo telepaticky komunikovat. Při slově MÚ si dávali ruku na srdce.

Rostliny a živočichové telepaticky komunikují svoje momentální potřeby, zjevují čím se živí, jaké prostředí k životu potřebují, co se jim v okolí jejich bydliště nelíbí. Pokud pozorují vaše vztahy, komunikují i o nich s vámi a dávají rady jak žít více nirvánsky. Pokud chcete mluvící zvířátko, musíte s ním zacházet jako s mudrcem.

ČAKRA LÁSKY K ZEMI

SEXUÁLNĚ SENSUÁLNÍ ANIMÁLNÍ ČAKRA SKRZE KTEROU MŮŽETE ROZUMĚT SEXUALITĚ A SENSUALITĚ ZVÍŘAT A ROSTLIN A UČIT SE OD NICH NÁPODOBOU A V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI S TĚMI, O KTERÉ PEČUJETE S LÁSKOU BOŽÍ.

OTEVŘENÉ VĚDOMÍ JAK ZACHÁZET S MATKOU ZEMÍ A JEJÍMI BYTOSTMI BOŽÍMI.

Abyste se mohli propojovat do telepatické komunikace s Matkou Zemí a jejími bytostmi jako vědci, kteří zjevují ostatním Tajemství Svatého Grálu Matky Země musíte především dosahovat věku více jak 40 roků, jinak se tato komunikace neotevírá. Dětem se otevírá základní komunikace s rostlinami a živočichy u těch, o které pečují a přistupují k nim láskyplně a uctivě.

Dalším předpokladem je, že si stvoření vážíte a prokazujete to mnoha způsoby. Jendím z nich je to, že žádném z tvorů božích vědomě neubližujete.

Pokud máte doma nějaké domácí mazlíčky, musíte se s nimi naučit správně zacházet, abyste si nekumulovali hřích v BOŽÍCH MLÝNECH.

Měli by dostávat minimálně dvakrát denně najíst pestrou stravu, aby měli rozmanitost chutí, měli by dostávat jídlo od stolu, pokud vás prosí o pamlsek, měli by mít čistou vodu, a měli byste je pomazlit, aby se cítili vítaní.

Není dovoleno držet je na malém prostoru, nejsou dovoleny žádné formy klecí nebo jiných omezených prostor na pohyb, měli by mít možnost být na čerstvém vzduchu, proběhnout se venku, měli by mít čistou toaletu.

Měli byste se k nim chovat mírumilovně a neděsit je a nevystavovat je nebezpečí. Nesmíte je očkovat, je to jedovaté a čipované pro psychotronickou šikanu.

Mezi další činnosti, kterým dáváte najevo svoji lásku ke stvoření, je nepoužívat ve svých domácnostech, zahradách a životě žádné toxické jedovaté látky, které ničí tělní matrix. Tedy žádné jedoléky, očkování, pesticidy, herbicidy, insekticidy ani nic jiného jedovatého.

Měli byste se snažit zalévat Matku Zemi, pokud k tomu máte prostředky a příležitost a tuto příležitost si vytvářet.

Pokud máte kousek zahrádky, měli byste se snažit, aby byla plná zeleně a byla krásná na pohled, pokud to zvládáte. Pokud ne, požádejte o pomoc ostatní.

Mezi další činnosti, kterým můžete dávat najevo svoji lásku k Matce Zemi je třídit odpad.

Ještě další je snažit se neplýtvat.

Pokud můžete, kompostujte.

O Matku Zemi se můžete starat pravidelným mineralizováním půdy a hnojením přírodními hnojivy.

Doporučujeme vás, abyste krmili včely na svém pozemku skrze BEEPAPER.

Jelikož příroda je silně sufokovaná a potřebuje komunikovat, nesbírejte příliš houby, až porostou, jsou to komunikační prostředky mezi jednotlivými dimenzemi přírody.

Netrhejte divoce rostoucí plody, aby zbyly pro zvířata v přírodě. Je jich málo. V zimě krmte ptáky, aby přežili.

Pokud jste v životě nějak znevyhodněni zdravotně nebo jinak, modlete se o to, aby se vaše pouta neschopnosti se starat o Matku zemi a všehobytí uvolnila, abyste se uzdravili a svoje povinnosti jste opět zvládali s radostí a vděčností. Ten kdo vás znevýhodnil, je vinen vaší situací, a vaše závazky vůči Matce zemi a všehobytí, pokud je nezvládáte, přecházejí na něj jako vina a veškerá pocitová újma jde na jeho úkor.

©