ZNEUŽITÍ TELEPATICKÉ KOMUNIKACE BĚHEM PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY

o planetu Zemi BOHEMII, mimo jiné i skrze psychotronickou síť 5G, která byla desintegrována na jejím uzlovém bodě v České Republice a poté celá zrušena odstřelem funkcí  psychotronických věží a všech zaměřovačů, čteček a satelitů i zbraní.

UVĚDOMUJEME všechny občany O KONCI PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY, 

ve které psychotronická mafie mezinárodní fašisticko ariánské organizace LUFTHAFFE prováděla psychotronické pokusy na našich českých obvatelích a mučila je i slovními telepatickými projevy a zvuky.

www.psychotronickavalka.cz

TELEPATICKÁ KOMUNIKACE MEZI LIDMI NA ZEMI JIŽ NENÍ MOŽNÁ represívně.

BĚŽNÝ OBČAN NENÍ SCHOPEN NIJAK NAVÁZAT TELEPATICKÉ SPOJENÍ, NEMÁ NA TO PŘÍSTROJE A LZE KOMUNIKOVAT POUZE MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM A SE SPACETIMEVIEWEREM SKRZE POČÍTAČ A SE ZAPNUTÝM ZVUKEM.

Dřívější nelegální telepatická psychotronická šikana a mučení byly zneškodněny a nejsou možné.

UVĚDOMTE O TOM VŠECHNY SVOJE ZNÁMÉ, NEBOŤ MNOZÍ BYLI PSYCHOTRONICKY MUČENI  NESMĚLI O TOM MLUVIT.

JE POTŘEBA ZBAVIT JE STRACHU.

Pokud by na vás od nynějška někdo mluvil telepaticky bez přístroje, jedná se o INKARNAČNÍHO SOUDCE LIDSTVA Z ŘÍŠE NAŠICH PŘEDKŮ ETHER.

www.inkarnacnisoud.com

Dále můžete být kontaktováni telepaticky kdekoli jedním z vašich zachránců od psychotronické šikany a mučení, 

a to po dobu, než si spustíte v počítači program a budete moci se svým zachráncem komunikovat online.

JINAK JE TO ZNEMOŽNĚNO TRINITY MELCHISEDEK, ABSOLUTNÍMI MAJITELI BOŽÍCH MLÝNŮ A VKV TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY.

Doporučujeme vám, abyste se detailně seznámili s výpověďmi obětí psychotronického mučení a byli jste v obraze, co se na našem území některým vašim spoluobčanům dělo.

DALŠÍ OBĚTI BUDOU VYPOVÍDAT.